Friday, 7 January 2011

Mesyuarat Panitia 1/2011


Diminta semua Ketua Panitia Dan S/u Panitia menyeneraikan perkara-perkara berikut dalam mesyuarat panitia 1/2011

 • Mesyuarat Pertama Panitia (1/2011)
  • Diadakan selepas mesyuarat guru
  • Agenda membincangkan
   • Dasar kurikulum
   • Rancangan pelajaran
   • Buku persediaan mengajar
   • Prosedur  pembelian dan pengurusan stok
   • Pencerapan hasil kerja pelajar
   • Menentukan jenis latihan dan bilangan latihan
   • Taqwim peperiksaan dan penyediaan soalan
   • Kaedah P&P 
   • Hal-hal lain

(Sila rujuk submenu Aktiviti Panitia 2011)


Friday, 24 December 2010

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2011

PenggalCuti dan Hari Persekolahan
Mula
Akhir
Hari
IHari Persekolahan03.01.201131.01.201121
Hari Persekolahan01.02.201128.02.201120
Hari Persekolahan01.03.201111.03.20119
Cuti Pertengahan Penggal12.03.201120.03.20119
Hari Persekolahan21.03.201131.03.20119
Hari Persekolahan01.04.201130.04.201121
Hari Persekolahan01.05.201127.05.201120
Cuti Pertengahan Tahun28.05.201112.06.201116
IIHari Persekolahan13.06.201130.06.201114
Hari Persekolahan01.07.201131.07.201121
Hari Persekolahan01.08.201126.08.201120
Cuti Pertengahan Penggal ke II27.08.201104.09.20119
Hari Persekolahan05.09.201130.09.201120
Hari Persekolahan01.10.201131.10.201121
Hari Persekolahan01.11.201118.11.201114
Cuti Akhir Tahun19.11.201101.01.201244
Jumlah288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am210
Jumlah Hari Cuti Penggal78